browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vildsvinsjakt

Pris:

xxx kr/dygn samt xx kr/kg. (köttet måste köpas av jägarna). Paketpris vid flera dagars jakt. Kan med fördel kombineras med annan jakt, så som sjöfågeljakt etc. Maila för offert.

Vid enstaka jakttillfällen: xxx kr/sittning samt xx kr/kg. (köttet måste köpas av jägarna))

Jaktperiod

Vildsvin (Sus Scrofa)

Alla djur.
Sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar är fredad hela året. OBS! Hund som förföljer vildsvin får ej användas efter den 31 januari. (För hund som förföljer vildsvin gäller tiderna 1 aug- 31 jan)
1 apr – 31 jan
Enbart årsunge.OBS! Hund som förföljer vildsvin får ej användas efter den 31 januari.Se även övriga jakttider för vildsvin. 1 feb – 31 mar

Jaktmarkerna

Odenstad säteri jaktmarker är på drygt 450 ha varav 250 ha utgör skog.  Markerna är fint arronderade i ett skifte och är rika på rådjur, både ute på åkermarken och i skogen. Skogen består av tall och granskog i varierande åldrar, med mycket inslag av löv. Allt från gammal grovskog till ungskog och föryngringsytor. Marken är ganska bergig och det finns ett myrar inom området. Idet finns också ett par gamla torpställen med nästan igenväxta ängar.  Ca 150 ha består av odlad åkermark, främst spannmål, som ligger i en dalgång med en älv som naturlig gräns.

Jaktform

Jakt på vildsvin kan jagas antingen på vak, gärna vid spannmålsfälten eller med drivande hund i skogen. Även stötjakt i såtar.

Vakjakt.

Vildsvinen är mest  aktiva på natten. Jägarna tar gömsle vid vildsvinens favoritställen.

 

Boende

En gästjakt innebär att Ni bor i en av våra jaktstugor Porten, Löverud eller Kasern med självhushåll. Se: Löverud  respektive Kasern

Hund

Jägare som önskar ta med sig egen hund är välkommen att göra det, i annat fall kan hund ordnas och betalas separat.

Skjutanläggning

Möjlighet till att skjuta in vapen finns i vårt grustag, där 80 meters avstånd är utmarkerat etc