browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sjöfågeljakt

Pris:

Paketpris, utifrån xxx kr/jägare/dag inklusive boende och max 5 st änder och/eller 5 st gäss/jägare. Maila för offert

Jaktperiod

Gäss:

Kanadagås: Branta canadesis

11 aug – 31 januari (bäst jaktchanser mellan augusti till början november)

Änder:

Gräsand: Anas platyrhyncos

21 aug – 31 dec (bäst jaktchanser mellan augusti och slutet av oktober)

Jaktmarkerna

Odenstad säteri jaktmarker är på drygt 450 ha varav 150 ha utgör åkermark. Fågeljakten sker vid åkermarken, längs Byälven, en ca 100 m bred älv som flyter i makligt tempo och dess delta. Markerna kring älven består främst av åkermark, jordvall, vass och sjögräs. Markerna gränsar längs vatten i ca 3 km. Gillbergadalen är en stor dalgång med aktivt jordbruk med flera stora lantbruk med både spannmål och mjölk/köttproduktion.

Jaktform

Jakt gäss och änder är trevliga jaktformer där det ofta ställs höga krav på skyttet. Jakt på änder och gäss bedrivs oftast som sträckskytte men även jakt med kulvapen på betesmarkerna är möjlig på kanadagäss. Ni jagar antingen från land, eller m h a kanot eller roddbåt. Längs invallningarna finns bra skjutställen.

Kvällsjakt på sträckande änder

Änderna sträcker vid skymning och i gryningen. Fågelsträcken går dels längs Byälven, dels över åkermarken som ligger intill. I öppna diken och två små dammar samlas även ett mindre antal. Änderna är vilda fåglar som är ute på höststräck söder ut, detta gör att fåglarna mer är skygga och mer svårjagade än utplanterade dito.

Gåsjakt med/utan vettar

Gässen sträcker mest på morgon och kväll, men flyger i princip hela dagen över åkermarken och Byälven. Gässen brukar slå på stubbåkrar och sädesfält. Att hundratals gäss sträcker på en morgon är ingen ovanlig syn. Gässen brukar också ligga i Byälven, varvid man kan få skottillfällen. Jägarna tar gömsle vid gässens favoritmatställe, m h a kamoflagenät, antingen bakom buskar eller i diken.  Vettar placeras ut för att locka gässen ännu mer.

Förväntad avskjutning: 5-10 st änder/gäss/skytt, men kan variera mycket  beroende på väder och vind och tid på året.

Boende

En gästjakt innebär att Ni bor i en av våra jaktstugor Löverud, Kasern eller Porten med självhushåll och städning på egen hand. Önskas slutstädning pris 600 kr. Se: Löverud  respektive Porten, Kasern.

Apporteringshund

Jägare som önskar ta med sig egen apporteringshund är välkommen att göra det, i annat fall kan det ev ordnas till självkostnadspris.

Skjutanläggning

Möjlighet till att övningsskjuta på lerduvor finns.