browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Räv och grävlingjakt bl a i gryt

RÄV/GRÄVLING GRYTJAKT Pris:

1200 kr/jägare/dag inklusive boende.

Jaktperiod

Grävling:

1 aug – 15 feb (bäst jaktchanser mellan augusti och slutet av oktober)

Räv:

1 aug – 31 mars (bäst jaktchanser mellan augusti och slutet av oktober samt på vintern)

Jaktmarkerna

Odenstad säteri jaktmarker är på drygt 450 ha varav 150 ha utgör åkermark. Grytjakten sker vid intill åkermarken och i skogen. Markerna gränsar i väster längs Byälvens vatten i ca 3 km. På markerna ligger 4 st ganska lätt tillgängliga stora gryt, som gästas av både räv och grävling.

Jaktform

Jakt grävling och räv är trevliga jaktformer där det ofta ställs höga krav på skyttet. Jakt på räv och grävling bedrivs antingen vid gryt men även jakt med kulvapen på sädesfälten på hösten är vanlig. Räven har visar också stor förkärlek till att vistas ute på betesfält i samband med att ensilage/hö tas på sensommaren.

Grytjakt

Grytjakt går till som så att skyttar ställs ut i närheten av grytets utgångar och passar, medan grythund skickas ned i grytet. Finns inte tillgång till grythund så kan man pröva med rökpatroner.

Vakjakt

Grävlingarna och rävarna är mycket aktiva på morgon och kväll, men de sistnämnda kan vara aktiva i princip hela dagen på åkermarken och i skogen. Grävlingen brukar besöka stubbåkrar och sädesfält. Räven kan ibland effektivt lockas fram m h a lockpipa, om man får fram rätt ljud vill säga.

Förväntad avskjutning

Boende

En gästjakt innebär att Ni bor i en av våra jaktstugor Löverud eller Porten med självhushåll. Se flik: STUGOR

Gryhund

Jägare som önskar ta med sig egen grythund är välkommen att göra det, i annat fall kan det ordnas. (xxx kr/tillfälle)

: 1-2 st djur/skytt, men kan variera mycket beroende på väder och vind och tid på året. Det brukar skjutas ca 6-10 rävar och 6-10 grävlingar per år.