browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jakt

Hit till oss på Odenstad säteri är ni hjärtligt välkomna att jaga älg, rådjur, räv, hare, bäver, skogsfågel, och sjöfågel på 450 hektar, beroende på årstid och tycke! Jaktmarkerna är mycket viltrika, med ett enormt fågelliv längs vattnet! Många fina medaljbockar har skjutits på markerna och varje år skjuts rådjur, vildsvin, bäver, hare och älgar mm! Även goda stammar av kronhjort och vildsvin finns nu etablerade på markerna.

Rådjursjakt.
Skogsharejakt
Bäverjakt