browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Säteriets historia

För den intresserade är Odenstad säteri en byggnadsminnesförklarad herrgård belägen vid Byälven. Herrgården, eller rättare sagt säteriet känns igen på sitt karakteristiska säteritak. Särskilt kan omnämnas att skalden Erik Gustaf Geijer år 1816 gifte sig här med Anna-Lisa Liljebjörn, efter ett berömt frieri i Odenstads allé!

Odenstad omnämns första gången i mitten av 1300-talet. Flera andra kulturpersonligheter, förutom familjen Lilljebjörn, har varit bosatta på Odenstad säteri, vars historia går tillbaka till medeltiden.  Bl a familjer som; Axel Thuresson (Natt och Dag), Sven Pedersson Hildring, Bengt Rosenbjelke, Anton von Didron, Johan von Lang, Fredrik Gustaf Lilliehöök samt ”Klondajkaren John Eriksson (en av pionjärerna i Klondike när guldfynden där blev kända 1894-95).  

Gillbergadalen är känt för sitt omfattande fågelliv och sin historia med anor långt bak till vikingatiden då Byälven, som i sakta mak rinner genom dalen, var en vältrafikerad farled. På Odenstads marker finns bl a spår efter en domarring och vidare tros det finnas vikingagravhögar i området. Gillbergadalen är en välmående och aktiv jordbruksbygd. Den brukar också lite vårdslöst kallas för Värmlands herrgårdsbälte, då det ligger många stora gårdar i denna bördiga dal.

Herrgården är vår privata bostad, vänligen respektera detta.