browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Älgjakt (i den mån det finns kvar älg på licensen)

ÄLGJAKT MED STÅENDE ÄLGHUND

Pris:

Paketpris inklusive boende och trofé. Älgkött kan ev köpas av de som deltagit i jakten. Maila för offert

Jaktperiod

Älg: Alces Alces

10 okt – 31 jan

Jaktform

Jakt på älg är årets höjdpunkt för många svenska jägare och är en trevlig jaktform som kan ta sig många uttryck.

Jakten kan arrangeras med postskyttar och en hundförare som går igenom markerna för att sätta fart på viltet. Tillsammans med hundföraren kan även en skytt gå som söker möjligheten att smyga på ett ståndskall.

En vanlig jaktdag innebär oftast en transport upp i jaktområdet, där poster sätts ut i skogen och hundförare med skytt ger sin in i såten. Hunden spårar upp älg och antingen får postskyttarna eller hundförarskyttarna möjlighet att fälla älg. Lunch intas ute i skogen. Efter jakten väntar bastu, bad och middag i huvudbyggnaden.

Möjlighet till att jaga på egen hand med egen hund går att ordna.

Förväntad avskjutning:  0-1 st älg/skytt

Boende

En gästjakt innebär att Ni bor i en av våra jaktstugor Löverud eller Kasern med självhushåll. Se: Löverud  respektive Kasern

Hund

Jägare som önskar ta med sig egen hund är välkommen att göra det, i annat fall kan mycket bra älghundar, (jämthund) ordnas. (300 kr/tillfälle)

Skjutanläggning

Möjlighet till att skjuta in vapen finns i vårt grustag, där 80 meters avstånd är utmarkerat etc

Jaktmarkerna

Odenstad säteri jaktmarker är på drygt 450 ha varav 250 ha utgör skog.  Markerna är fint arronderade i ett skifte och är rika på rådjur, både ute på åkermarken och i skogen. Skogen består av tall och granskog i varierande åldrar, med mycket inslag av löv. Allt från gammal grovskog till ungskog och föryngringsytor. Marken är ganska bergig och det finns ett myrar inom området. Idet finns också ett par gamla torpställen med nästan igenväxta ängar.  Ca 150 ha består av odlad åkermark, som ligger i en dalgång med en älv som naturlig gräns.