browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Hundträning

 Träna hundar på ex spår och vatten!
 
Träna stående fågelhundar på fält på egen hand!  

 

Od

Odenstad säteri marker är på drygt 450 ha varav 250 ha utgör skog. Markerna ligger ostört. Skogen består av tall och granskog i varierande åldrar, med mycket inslag av löv. Ca 150 ha består av odlad åkermark.

Dessa marker lämpar sig till det mesta vad gäller träning av tävlings-, jakt- och eftersökshundar!

Varför inte förlägga ert läger här, då vi tillåter hundar i alla våra stugor!!

Eller vad sägs om att få ha med sig hundarna till badstranden efter träningen

 

SPÅR/VATTEN HUNDTRÄNING PÅ EGEN HAND

Pris:

Maila för offert

Period

1 sept – 10 aug

Övningsformer

Övning på spår och vatten kan ta sig många former. Vatten kan övas på ett flertal ställen, med möjlighet till både vass, sandstrand, grunt vatten och djupt vatten. Bra ställen att gå i med hundar finns. Tillgång till båt finns.

Kommer Ni under jaktsäsong på sjöfågel kan möjlighet att öva ”skarpt” ordnas med apportering av varmt vilt etc.

Spårskogen kan bestå av allt från öppen/gles stamskog av gran, utan för mycket ris. Andra marker finns givetvis också.

Jaktmarkerna

Odenstad säteri marker är på drygt 450 ha varav 250 ha utgör skog. Markerna ligger ostört. Skogen består av tall och granskog i varierande åldrar, med mycket inslag av löv. Allt från gammal grovskog till ungskog och föryngringsytor. Ca 150 ha består av odlad åkermark, som ligger i en dalgång med en älv som naturlig gräns i väster.

På markerna finns endast en mindre grusväg som trafikeras av närboende.

Boende

Ett flerdagars besök innebär att Ni bor i en av våra jaktstugor Löverud, Porten eller Kasern med självhushåll. Se: Löverud  respektive Kasern

Särskilt Prov

Kan eventuellt anordnas på plats

 

 

TRÄNING MED ÄLGHUND

Pris:

Maila för offert.

Period

Älg: Alces Alces

21 aug – 31 jan

Träningsform

Träning av älghund sker på egen hund, där Ni guidas med karta mm.

Markerna

Odenstad säteri jaktmarker är på drygt 450 ha varav 250 ha utgör skog. Markerna är fint arronderade i ett skifte och är rika på rådjur, både ute på åkermarken och i skogen. Skogen består av tall och granskog i varierande åldrar, med mycket inslag av löv. Allt från gammal grovskog till ungskog och föryngringsytor. Marken är ganska bergig och det finns ett myrar inom området. Idet finns också ett par gamla torpställen med nästan igenväxta ängar. Ca 150 ha består av odlad åkermark, som ligger i en dalgång med en älv som naturlig gräns.

Boende

En gästjakt innebär att Ni bor i en av våra jaktstugor Löverud, Porten eller Kasern med självhushåll. Se: Löverud  respektive Kasern

Skjutanläggning

Möjlighet till att skjuta in vapen finns i vårt grustag, där 80 meters avstånd är utmarkerat etc