browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Shopping

Karlstad (80 000 invånare), är närmaste större stad, 4 mil.

Säffle ( 10 000 invånare), är närmaste mindre stad. 2,5 mil

Oslo, 17 mil, ca 2,20 timmar

Klässbols Linneväveri

Inom “gångavstånd”, på Skäggebol, finns en gårdsbutik som säljer sidenprodukter för hemmet eller resan! se, www.sleepinsilk.nu

I närområdet finns ett antal försäljningsställen för antika produkter.