browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bäverjakt

 BÄVERJAKT FULLBOKAD VÅREN 24

Löverud respektive Kasern. Se flik Stugor

Pris:

Paketpris utifrån xxxx kr/jägare/dag inklusive boende och 2 st bäver/jägare.

eller xxxx kr/jägare för 3 dagar. Maila för offert

Jaktperiod

Bäver: Castor fiber

1 okt – 10 maj (bäst jaktchanser i april till början av maj)

Jaktmarkerna

Odenstad säteri jaktmarker är på drygt 450 ha varav 150 ha utgör åkermark. Bäverjakten sker längs Byälven, en ca 100 m bred älv som flyter i makligt tempo och dess delta. Markerna kring älven består främst av åkermark, jordvall, vass och sjögräs. Markerna gränsar längs vatten i ca 3 km. Markerna har stabil tillgång till bäver.

Jaktform

Jakt på bäver är en otroligt spännande jaktform där det ofta ställs höga krav på skyttet. Bäverjakt sker vid skymning och i gryningen. Jakten bedrivs oftast som vakjakt men även smygjakt fungerar. Ni jagar antingen från land, eller m h a kanot eller roddbåt. Jakt från kanot fungerar alldeles utmärkt, om man kan transportera sig ljudlöst vill säga.

Vakjakt vid bäverbon, antingen vid någon av de två hyddorna, eller bland jordhålorna brukar vara effektivt.

Förväntad avskjutning: 1 – 2 st bävrar/skytt/helg men kan variera mycket beroende på väder och vind och tid på året. Det brukar skjutas ca 10 bävrar per år på markerna!

Boende

En gästjakt innebär att Ni bor i en av våra jaktstugor Löverud eller Kasern, med självhushåll. Se: