browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Rådjursjakt

Fin 6 taggare skjuten på Odenstad Säteri augusti 2014

Pris:

Get och kid och enstaka spetsbockar:  Maila för offert.

Jaktperiod

Rådjur: Capreolus Capreolus

16 aug – 31 jan

Jaktmarkerna

Odenstad säteri jaktmarker är på drygt 450 ha varav 250 ha utgör skog.  Markerna är fint arronderade i ett skifte och är rika på rådjur, både ute på åkermarken och i skogen. Skogen består av tall och granskog i varierande åldrar, med mycket inslag av löv. Allt från gammal grovskog till ungskog och föryngringsytor. Marken är ganska bergig och det finns ett myrar inom området. Idet finns också ett par gamla torpställen med nästan igenväxta ängar.  Ca 150 ha består av odlad åkermark, främst spannmål, som ligger i en dalgång med en älv som naturlig gräns.

Jaktform

Jakt på rådjur är en trevlig jaktform som kan ta sig många uttryck. Bockjakten bedrivs oftast som smygjakt (pyrschjakt) där det ställs höga krav på skyttet.

Rådjursjakt med drivande hund

Rådjursjakten går till som så att vi samlas i slaktboden, går igenom jaktområdet på kartan, passkyttarna placeras ut varefter hunden släpps. Hunden skallar och driver rådjuren mot skyttarna.

Purschjakt

Rådjuren är mest  aktiva på morgon och kväll, men rör på sig i princip hela dagen över markerna. Jägarna tar gömsle vid rådjurens favoritställen antingen bakom buskar eller i diken.  Lockpipor kan attrahera rådjuren ännu mer.

Förväntad avskjutning: 1-2 st rådjur/skytt. Jakt kan erbjudas med högsta kvalite!

Boende

En gästjakt innebär att Ni bor i en av våra jaktstugor Löverud eller Porten med självhushåll och egen städning, (slutstädning 600 kr). Se: Löverud  respektive Porten

Hund

Jägare som önskar ta med sig egen hund är välkommen att göra det, i annat fall kan en mycket bra drivande rådjurshund, (blandras tax/drever) ordnas mot självkostnadspris

Skjutanläggning

Möjlighet till att skjuta in vapen finns i vårt grustag, där 80 meters avstånd är utmarkerat etc

(I mån av plats: Bockjakt pyrsch: 4900 kr inkl en bock/skytt. 4 dagar + 4500 kr/st för varje extra bock(max 2 st). Max två jaktsällskap/år. Råbockepremiären är uppbokad av återkommande jaktgästvänner och inte möjlig att boka.)