browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Fasan och rapphöns, enbart träning, (kan prel inte erbjudas 2024)

RAPPHÖNSTRÄNING

Pris:

xxx kr/jägare/dag inklusive boende

Jaktperiod

Rapphöns:

16 sept – 31 okt

Jaktform

Jakt på rapphöns går ut på att Ni jagar på ca 150 st utplacerade rapphöns i olika delar av åkermarken.

Förväntad avskjutning: 3- 5 st rapphöns/skytt, men kan variera mycket  beroende på väder och vind och tid på året.

Boende

En gästjakt innebär att Ni bor i en av våra jaktstugor Löverud eller Kasern med självhushåll. Se: Löverud  respektive Kasern

Apporteringshund

Jägare som önskar ta med sig egen stående fågelhund är välkommen att göra det, i annat fall kan det ordnas. (Jägaren och apportör får själva i förväg komma överens om kr/tillfälle)

Jaktmarkerna

Odenstad säteri jaktmarker är på drygt 450 ha varav 150 ha utgör åkermark. Fågeljakten sker på åkermarken, bl a längs Byälven, en ca 100 m bred älv som flyter i makligt tempo och dess delta. Markerna kring älven består främst av åkermark. Markerna gränsar längs vatten i ca 3 km.