browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bokningar bäverjakt mm, tidigare kontakter mm

Posted by on 14 januari, 2021

Till er som skickat preliminära förfrågningar: Vänligen skyndsamt ta ny kontakt för inbokning av boende och jakt mm 2021

På grund av att mitt webhotells mailserver kraschade i början av december och mailen låg nere i drygt två veckor samt inte minst all mailhistorik försvann, och ännu inte återskapats trots vackra ord.. så har det fått till följd att alla ev prel förfrågningar av t ex bäverjakt, stugor mm har försvunnit. Då jag inte har några kontaktuppgifter sparade har jag tyvärr blivit tvungen att ”börja om” och nollställa alla preliminära kontakter och bokar nu in på nytt allt eftersom nya förfrågningar dyker upp. Vill ni fortsatt boka in er ta kontakt igen! Beklagar detta!

Kan samtidigt meddela att det finns gott om lediga tider i sommar för stugorna Kasern, Löverud och Porten

Och bävrarna är i full gång även trots lite kyla och snö. Har börjat boka in jaktsällskap.

 

Comments are closed.