Rulla bilden nedåt för detaljerad karta och vägbeskrivning!

Vägbeskrivning:

Från Oslo:  Kör E18 mot Karlstad, sväng av vänster mot Arvika, väg 175, kör ca 2 km till Nysäter, sväng höger mot Borgvik, kör ytterligare ca 4 km, tag vänster vid gul skylt Odenstad gård.

Från Karlstad: Passera Karlstad, kör E18 mot Oslo, efter ca 20 km sväng höger vid Nyängsrasta, mot Centrum, Grums, kör därefter ca 3 km, sväng höger mot Borgvik, efter ca 20 km tag höger vid gul skylt Odenstad gård.

Från Göteborg/Säffle: Sväng av RV 45 i Säffle, kör mot Arvika, väg 175, efter 13 km ska Ni åka rakt över E18, mot Granbäck, kör 6 km sväng därefter höger mot Borgvik, kör ytterligare 3,5 km, tag vänster vid gul skylt Odenstad gård.

Kör i samtliga fall därefter 2,5 km längs grusvägen fram till den stora röda mangårdsbyggnaden, som  har säteritak i skiffer. (Gården och dess alla byggnader är första bebodda bebyggelsen längs grusvägen). Välkomna!!