After the Swedish version there’s a version in English!!

 

Rundturer med bil:

1 Arvika - Värmskog – Borgvik

 

Detta är en tur, som präglas av värmländsk företagsanda i en naturskön omgivning. Från Arvika följer vi Glafsfjorden ner till Klässbol, där tyg och glas finns till beskådande. Vi avslutar resan vid genuin bruksmiljö i Borgvik.

Turen börjar i Arvika. Inte långt från centrum ligger Rackstadmuseet. I omgivningarna runt sjön Racken har många framstående, svenska konstnärer verkat genom åren. Idag kan deras och andras konst betraktas på muséet, som är skyltat från riksväg 61. Här ligger också Oppstuhage, som var skulptören Christian Erikssons bostad och ateljé.

 

Rackastadmuseet. Arvika kommuns bildarkiv

Rackastadmuseet.

 

Söder om Arvika, utifrån väg 175 mot Säffle, går en 3,5 km lång vandringsled som tar dig uppför Storkasberget. För besväret bjuds du på en vacker utsikt över Arvika och Glafsfjorden. Här finns också utsiktstorn.

Fortsätt färden utmed Glafsfjorden. Strax innan Klässbol, ligger Schützers Tennsmide till vänster. I smedjan tillverkas bruksföremål och smycken i både tenn och silver. Sväng sedan ner till Klässbols Linneväveri. Här tillverkas dukar bl a till Nobel-middagen. Titta på tillverkningen eller köp med dig något från butiken. Gå över vägen till glashyttan och ta en sedan en fikapaus i KaffeKvarnen!


Ungefär 9 km söder om Klässbol är det dags att svänga av mot Värmskog. Här finns L M Ericssons minnesgård. Lars Magnus Ericsson var den svenska telefonins fader, här visas en utställning om honom och hans verk. 

 

(Om du istället väljer att åka rakt söderut längs fjorden kan du göra ett besök i gårdsbutiken vid Skäggebol, som säljer  sidenprodukter för hemmet eller resan! www.sleepinsilk.nu)

 

Innan du når Grums, gör en avstickare mot Borgvik. Här finns en välbevarad bruksmiljö, vars ursprung sträcker sig ända till 1500-talet. Härifrån hämtades bl a järn till Eiffeltornet i Paris. Järnhanteringen upphörde 1924, men idag har hyttruinerna renoverats och här finns t ex bostäder, hyttor och en gammal brukshandel.

 

Oppstuhage. Arvika kommuns bildarkivBorgvik. Foto: Torsten Jarnestam

Oppstuhage.                                               Borgvik.

 

 

Roundtrips by car:

 

1 Arvika - Värmskog – Borgvik

 

This is a tour characterized by Värmland entrepreneurship in picturesque surroundings. From Arvika, we follow Glafsfjorden down to Klässbol, where we can examine linens and glassware. We end the journey at the historic industrial district in Borgvik.
 

The tour begins in Arvika. Not far from the center of town is the museum Rackstadmuseet. In the area around Lake Racken, many prominent Swedish artists have worked through the years. Their works and the works of other artists can be seen at the museum, which is signed from highway 61. Oppstuhage is also situated here, where sculpture Christian Eriksson lived and worked

 

South of Arvika, out from highway 175 towards Säffle, is a 3.5 km hiking trail that takes you up to the summit of Storkasberget. If you take the hike, you'll be rewarded with a beautiful view over Arvika and Glafsfjorden. There is also an observation tower here.

Continue the trip along Glafsfjorden. Just before Klässbol and to the left is Schützers Tennsmide, a tin forge. Utility articles and jewelry are made at the forge in both tin and silver. Turn to the left down to Klässbols Linneväveri. This is where the tablecloths are made for the Nobel Prize banquet. Take a look at production or buy something from the shop. Cross the road to the glassworks and then take a coffee break at KaffeKvarnen!

 About 9 kilometers south of Klässbol, it's time to turn in towards Värmskog. Here you'll find the L M Ericssons minnesgård, former home of the Ericsson concern's founder. Lars Magnus Ericsson was the father of Swedish telephony and here you can view an exhibit on him and his accomplishments.

 

Before you reach Grums, take a detour towards Borgvik. There is a well-preserved industrial environment with roots all the way back to the 1500s. Iron from Borgvik was shipped to the Eiffel Tower in Paris. The iron industry ceased operations in 1924 but the shed ruins have been renovated and you can now visit dwellings, sheds and an old-time commercial building